Latin Spots Magazine #81 | Mayo, 2008 Ver nota en pdf